Cemedine cho Khóa kim loại P25G AY-123 – Kết dính cao

  • Tên sản phẩm: Cemedine P25G AY-123
  • Thành phần chính:
  • Quy cách: Chai
  • MàuĐen sau khi đóng rắn
  • Trọng lượng mang: Bộ 25g (Một chất lỏng 12,5g B chất lỏng 12,5g)
  • Kích thước sản phẩm: 78 x 24 x 195 mm
  • Chất liệu:
  • Tình trạng : Còn hàng
  • Giá: Liên hệ