Cemedine AP 080 – 30 phút lưu hóa

  • Tên sản phẩm: Cemedine AP 080
  • Quy cách: Chai
  • Màu:
  • Trọng lượng mang: 422g / 320ml
  • Kích thước sản phẩm: 8 x 15 x 3 cm
  • Chất liệu:
  • Tình trạng : Còn hàng
  • Giá: Liên hệ