Cemedine CA 186 – chất kết dính epoxy 5 phút

  • Tên sản phẩm: Cemedine CA 186
  • Quy cách: Chai
  • Màu:
  • Trọng lượng mang: 98 mL, 80 g
  • Chất liệu:
  • Tình trạng : Còn hàng
  • Giá: Liên hệ